CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA
 Calea Domnească  nr. 127 Târgoviște,   0245.211.144,  cjrae@cjraedb.ro, TEL VERDE: 0800.500.032

BETTER SCHOOLS FOR ALL

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Working together for a green,

 competitive and inclusive Europe!

PROIECT „Better Schools for All”, SEE - 2019-EY-PMIP-0007

 

 

Finanţare prin Granturile SEE 2014-2021, Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor

Beneficiar: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dâmboviţa

Durata proiectului: 24 luni

Perioada de implementare: 01.05.2021- 30.04.2023

Bugetul proiectului:  26025 Euro

 

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 acoperă mai multe programe de finanţare, care au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării între statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și cele 15 țări beneficiare (Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria).

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) a fost desemnată ca Operator de Program (OP) în România pentru Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021.

Programul urmăreşte:

 • Îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei educaţiei şi formării;
 • Mobilitatea de învăţare a studenţilor şi a personalului din învăţământul universitar între ţările donatoare şi ţările beneficiare;
 • Cooperarea şi parteneriatele între educaţie şi piaţa muncii;
 • Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice  şi acordă o atenţie specială:
 • formării şi educaţiei în învăţământul profesional și tehnic (inclusiv şcoli postliceale);
 • mobilităţilor studenţilor şi personalului din învăţământul universitar;
 • incluziunii sociale în învăţământul preuniversitar;
 • educaţiei pentru democraţie şi cetăţenie;
 • îmbunătăţirii situaţiei populaţiei Roma.

Școlile din întreaga lume au nevoie de transformări profunde pentru a putea oferi o educație de calitate tuturor elevilor, pentru a-i pregăti mai bine pentru un viitor provocator. Schimbările climatice, migrația, sărăcia și excluziunea socială, crizele sanitare, precum COVID 19, ne învață că școlile au nevoie de flexibilitate, de instrumente pentru a crea medii sigure și incluzive, de metode de încurajare a creativității.

 

SCOPUL PROIECTULUI:

Dezvoltarea strategiei CJRAE Dâmbovița de a sprijini școlile din județ în dezvoltarea de medii care promovează incluziunea, starea de bine și creativitatea.

OBIECTIVE:

 1. creșterea capacității a cel puțin 50 de profesori de la CJRAE Dâmbovița de a utiliza metode și instrumente care promovează practicile inovative, metodele de colaborare și creativitatea în școli:
 2. creșterea capacității CJRAE Dâmbovița de a sprijini cel puțin 6 școli pentru a le ajuta să creeze un climat propice susținerii învățării;
 3. îmbunătățirea competențelor de organizare a informațiilor și a activității de consiliere pe tema proiectului.

 

Nouă cadre didactice de la CJRAE vor participa la mobilități în Islanda și Norvegia, pentru a-și dezvolta competențele profesionale și capacitatea de a crea medii școlare incluzive.

Proiectul va sprijini modernizarea activităților desfășurate de experții noștri, oferind perspectiva noilor tendințe educaționale

Pe termen lung, proiectul îşi propune să contribuie  la creșterea calității educației în școlile din județ, facilitând accesul la noi metode, instrumente, informații, idei care promovează creativitatea, inovația, incluziunea.

 

 1_SEE - 2019-EY-PMIP-0007_PREZENTAREA PROIECTULUI

 1_SEE - 2019-EY-PMIP-0007_PLAN DE DISEMINARE

 2_SEE - 2019-EY-PMIP-0007_APEL SELECȚIE PARTICIPANȚI LA MOBILITĂȚI EUROPENE

 3_SEE - 2019-EY-PMIP-0007_METODOLOGIE DE SELECȚIE_PROFESORI PARTICIPANȚI LA MOBILITĂȚI

 4_SEE - 2019-EY-PMIP-0007_CALENDARUL CONCURSULUI DE SELECȚIE_PROFESORI PARTICIPANȚI LA MOBILITĂȚI

 5_SEE - 2019-EY-PMIP-0007_REZULTATE  FINALE SELECTIE PROIECT SEE

 6_SEE -  2019-EY-PMIP-0007_DISEMINARE _Mobilitate Norvegia_Cerc metodic prof  consilieri_26.XI.2021

 7_SEE - 2019-EY-PMIP-0007_Apel 2_Selectie participanți la mobilități

 8_SEE - 2019-EY-PMIP-0007_Rezultate_Selectie_participanți_la_mobilități_apel_2

 9_SEE - 2019-EY-PMIP-0007_Diseminare _Mobilitate ISLANDA_curs SMART TEACHERS PLAY MORE_Cerc metodic

 10_SEE - 2019-EY-PMIP-0007_Suport de curs pentru activitatea cercurilor metodice_profesori consilieri scolari

 11_SEE - 2019-EY-PMIP-0007_The week in March 2022 in Borgarnes Iceland

 12_SEE - 2019-EY-PMIP-0007_Publicare articole in publicatie cu ISBN_pag 39

13_SEE - 2019-EY-PMIP-0007_Diseminare _Mobilitate ISLANDA_ curs_DIVERSE SOCIETY-DIVERSE CLASSROOM

14_SEE - 2019-EY-PMIP-0007_Publicare articole in publicatie cu ISBN_pag 110-126

15_SEE_2019-EY-PMIP-0007_BROSURA_ȘCOLI MAI BUNE PENTRU TOȚI

Citit 2188 ori