CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA
 Calea Domnească  nr. 127 Târgoviște,   0245.211.144,  cjrae@cjraedb.ro, TEL VERDE: 0800.500.032

Mobilitate personal didactic

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Anul școlar 2018-2019

 Ordinul MEC 5460 din 20018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020

 Metodologie-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020 

 Ordin mobilitate personal didactic 2018-2019

 Metodologie mobilitate personal didactic 2018-2019

 Ordinul nr. 3017 din 08.01.2018 de modificare metodologie mobilitate personal didactic 2018-2019

 Calendar 2018-2019

 Fișă evaluare 2018-2019 Profesori-APP-LOGOPEDIE

 

Anul școlar 2017-2018

 Metodologie mobilitate personal didactic 2017-2018

 Calendar 2017-2018

 Formulare, cereri, etape

 Fișă evaluare 2017-2018 Profesori-APP-LOGOPEDIE

 Centralizator 2017_cultură generală

 NOTĂ: Acționați pictograma din dreptul fiecărui document pentru a descărca fișierul atașat

Citit 2398 ori