CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA
 Calea Domnească  nr. 127 Târgoviște,   0245.211.144,  cjrae@cjraedb.ro, TEL VERDE: 0800.500.032

Mobilitate personal didactic

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Anul școlar 2023-2024

1_CJRAE_DB_Lista posturilor VACANTE pentru anul scolar 2024-2025

2_Condiții specifice pentru ocuparea posturilor in etapele de mobilitate

3_CENTRALIZATOR 2024 discipline pentru OCUPAREA posturilor in CJRAE_aprobat prin ordin ME

4_C_A_L_E_N_D_A_R_Metodologie_mobilitate_2024-2025_OME_6877

5_Metodologie mobilitate 2024-2025 anexa OME 6877

6_Fisa_de_evaluare_pentru_etapele_de_mobilitate_2024-2025

7_Cerere_de_inscriere_la_concursul_national_de_ocupare_a_posturilor

8_Fisa_de_evaluare_a_inspectiei_speciale_la_clasa

9_Programa_titularizare_p_consiliere_psihopedagogica

10_programa_titularizare_p_psihopedagogie_speciala

11_MODELE_subiecte si bareme pentru concurs posturi din CJRAE

12.Formulare/ etape de mobilitate/ lista actualizata a posturilor

Anul școlar 2022-2023

CONCURSUL / TESTAREA la nivel judeţean de ocupare a posturilor din CJRAE DB, sesiunea 2023

1_CJRAE_DB_Lista posturilor VACANTE pentru anul scolar 2023-2024 actualizata la data 31.07.2023
2_Calendar_Concurs_Testare_nivel_judetean_2023
3_Cerere_de_inscriere_la_CONCURSUL-TESTAREA_la_nivel_judetean_-_2023
4_Declaratie_compatibilitate_cu_functia_didactica_-_2023
5_Programa_titularizare_P_Consiliere_psihopedagogica
5_Programa_titularizare_P_Psihopedagogie_speciala_pentru post prof logoped
6_CENTRALIZATOR discipline pentru OCUPAREA posturilor in CJRAE
7_MODELE_subiecte si bareme pentru concurs posturi din CJRAE
8. Link site ISJ Dambovita

 

1.METODOLOGIA -cadru_privind_mobilitatea_personalului_didactic_in_anul_scolar_2023-2024_OME_6218-2022
2.CALENDAR_Metodologia-cadru_privind_mobilitatea_personalului_didactic_in_anul_scolar_2023-2024
3.FIȘA DE EVALUARE 2022-2023 Profesori- APP- logopedie
4.CENTRALIZATOR discipline pentru posturi in CJRAE
5.CJRAE_DB_Lista posturilor vacante_martie 2023
6.Condiții specifice pentru ocuparea posturilor in etapele de mobilitate
7.Formulare/ etape de mobilitate/ lista actualizata a posturilor

https://www.isj-db.ro/managementul-resurselor-umane-formulare-cereri

Anul școlar 2018-2019

 Ordinul MEC 5460 din 20018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020

 Metodologie-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020 

 Ordin mobilitate personal didactic 2018-2019

 Metodologie mobilitate personal didactic 2018-2019

 Ordinul nr. 3017 din 08.01.2018 de modificare metodologie mobilitate personal didactic 2018-2019

 Calendar 2018-2019

 Fișă evaluare 2018-2019 Profesori-APP-LOGOPEDIE

 

Anul școlar 2017-2018

 Metodologie mobilitate personal didactic 2017-2018

 Calendar 2017-2018

 Formulare, cereri, etape

 Fișă evaluare 2017-2018 Profesori-APP-LOGOPEDIE

 Centralizator 2017_cultură generală

 NOTĂ: Acționați pictograma din dreptul fiecărui document pentru a descărca fișierul atașat

Citit 5322 ori