CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA
 Calea Domnească  nr. 127 Târgoviște,   0245.211.144,  cjrae@cjraedb.ro, TEL VERDE: 0800.500.032

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională - atribuții și servicii oferite

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Funcții ale CJRAE (extras din OMECTS nr. 5555/2011, actualizat):

 1. de coordonare, monitorizare şi evaluare a serviciilor educaţionale specifice din judeţ/municipiu;
 2. de monitorizare a evoluţiei beneficiarilor serviciilor educaţionale;
 3. de informare şi documentare pentru beneficiarii serviciilor educaţionale;
 4. de colaborare cu partenerii sociali din comunitate, precum şi cu organizaţii şi asociaţii la nivel naţional şi internaţional.

Servicii oferite de CJRAE (extras din OMECTS nr. 5555/2011, actualizat):

 1. servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, furnizate prin centrele judeţene şi prin cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică;
 2. servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice interşcolare;
 3. servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre şcoala specială spre şcoala de masă şi invers, prin intermediul comisiei de orientare şcolară şi profesională, la propunerea serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE, în baza prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 1/2011;
 4. servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari;
 5. servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
 6. servicii de formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate să ofere formare iniţială, conform unor acorduri-cadru, în baza prevederilor art. 239 alin. (2)-(4) din Legea nr. 1/2011;
 7. servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, precum şi pentru alţi membri ai comunităţii;
 8. servicii de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile.
Citit 6241 ori
Mai multe din această categorie: « Contact Evaluarea psihosomatică 2018 »