CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA
 Calea Domnească  nr. 127 Târgoviște,   0245.211.144,  cjrae@cjraedb.ro, TEL VERDE: 0800.500.032

Portofoliul profesorului logoped

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

 1. Documente privind identitatea: carte de identitate, documente de schimbare a numelui – copii xerox
 2. Curriculum vitae (actualizat anual)
 3. Diplome de studii ale scolilor absolvite (copii xerox)
 4. Contractul individual de muncă
 5. Evoluţia profesională (grade, cursuri de formare/perfectionare, certificate, adeverinţe – copii xerox)
 6. Calificative anuale

DOCUMENTE SCOLARE PENTRU ANUL SCOLAR ÎN CURS

A. Documente de evidenţă a activităţii

 1. Fisa postului pentru anul scolar în curs
 2.  Fișa de autoevaluare / evaluare în vederea acordării calificativului anual (se va completa, conform metodologiei, la sfârsitul anului scolar)
 3. Raport de activitate (se va completa la sfârsitul fiecărui semestru si al anului scolar)
 4. Plan de activităţi întocmit anual, în conformitate cu planul managerial al CLI

 

B. Documente de lucru

 1. Fise de depistare a copiilor cu tulburări de limbaj, avizate de directorul unităţii în care s-a facut depistarea
 2. Evidenţa copiilor cu tulburări de limbaj care sunt programaţi la activităţi de terapie sau sunt consiliaţi în Centrul Logopedic Interşcolar, realizate pe an şcolar
 3. Situatii statistice, privind numărul de copii depistaţi/ programati la terapie logopedică şi starea limbajului la sfîrşitul semestrului/ anului şcolar
 4. Orarul după care se desfăşoară activităţile de terapie logopedică
 5. Componenta grupelor de terapie logopedică
 6. Invitaţii scrise adresate părinţilor şi acordul aparţinătorilor de a lucra cu copilul
 7. Fişa logopedică- instrument de consemnare a datelor anamnezice, a demersului terapeutic şi a dinamicii corectării
 8. Registre de evidenţă a prezenţei copiilor la sedintele de corectare programate
 9. Programe de terapie logopedică, pe tip de tulburare depistat

C. Alte documente

 1. Dosar cu decizii, numiri emise de MEN, ISJMM, CJRAE etc.
 2. Dosar Regulamente, adrese MEN, ISJ
 3. Dosar alte activităţi

NOTĂ: Acționați pictograma din dreptul fiecărui document pentru a descărca fișierul atașat

 

Citit 4810 ori