CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ DÂMBOVIȚA
 Calea Domnească  nr. 127 Târgoviște,   0245.211.144,  cjrae@cjraedb.ro, TEL VERDE: 0800.500.032

  • luni - vineri: 08.00 - 16.00

  • Fiecare copil este unic, special, cu potențial, educabil, valoros.

  • Educația înseamnă răbdare, efort, curiozitate, model, lacrimi, victorie, zâmbete, experiențe, satisfacție.

  • Noi oferim suport pentru educație fiecărui copil!

Proiectul pentru prevenirea victimizării copiilor ”Împreună schimbăm lumea!” se apropie de finalul primei etape. In această perioada, în cele 5 grădinițe implicate în proiect se derulează workshop-uri pe tema  "Relatia societate – familie - grădiniță" ce oferă cadrul unor dezbateri pe teme de interes pentru participanți: părinți, educatori, profesori consilieri școlari, reprezentanți ai comunității locale. Concluzia: Numai IMPREUNA PUTEM SCHIMBA LUMEA!

https://www.facebook.com/groups/1177258782340793/?epa=SEARCH_BOX

Ministerul Educației și Cercetării organizează selecție pentru ocuparea a 23 de posturi de experți județeni [1 expert/județ], în cadrul proiectului POCU „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” Cod SMIS2014+: 122607 POCU/375/4/22/122607 - etapa a II-a de selecție.

 Anunțul privind organizarea etapei a II-a de selecție (se adresează profesorilor consilieri școlari) și anexele (cerere înscriere concurs, declarație de disponibilitate, formular consimțământ prelucrare date personale).

Documentele, alături de alte informații referitoare la proiect, sunt disponibile și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării https://www.edu.ro/, aici:https://www.edu.ro/informa%C8%9Bii-rezultate-referitoare-la-concursul-organizat-%C3%AEn-cadrul-proiectului-%E2%80%9Ecrearea-%C8%99i-0, dar și pe site-ul proiectului http://serviciicomunitare.ro/.

 

NOTĂ: Acționați pictograma din dreptul fiecărui document pentru a descărca fișierul atașat

Institutul de Științe ale Educației și Euroguidance România au organizat în data de 15 noiembrie 2019 a XX-a Conferință Națională Euroguidance cu tema ”Învățarea socială și emoțională – dimensiuni și impact în dezvoltarea carierei elevilor. Provocări și soluții pentru consilieri școlari și profesori”

Evenimentul s-a adresat consilierilor școlari care își desfășoară activitatea în instituțiile de învățământ preuniversitar și a vizat:

-discutarea rezultatelor unor cercetări bazate pe dovezi pe tema rolului învățării sociale și emoționale în dezvoltarea competențelor de management al carierei la elevi;

-identificarea provocărilor întâmpinate de consilieri școlari și profesori în dezvoltarea la elevi a competențelor sociale- emoționale și de managementul carierei;

-identificarea unor soluții în beneficiul elevilor prin prezentarea de către participanții la conferință a unor exemple de bune practici din învățământul primar și gimnazial;

-reflecția asupra modului în care pot fi sprijiniți profesorii în gestionarea eficientă a propriilor competențe sociale și emoționale astfel încât să fie mai bine pregătiți pentru a realiza lecțiile de Consiliere și dezvoltare personală.

-Conferința a valorificat bune practici din CJRAE, în domeniul vizat de tema conferinței. Participanții au împărtășit din activitățile și proiectele realizate, astfel încât acestea să fie o sursă de inspirație pentru activități viitoare în domeniul consilierii și orientării.

 http://euroguidance.ise.ro/

Vineri, 15 Noiembrie 2019 21:33

Cercul profesorilor logopezi si de terapii specifice

Scris de

Data: 15 noiembrie 2019

Tema "Fiecare copil este important: Educatia speciala in Finlanda si Europa"

Nr participanți: 22 de cadre didactice (11 prof logopezi din  CJRAE Dambovita  si 11 prof. din Scoala Gimnazială Specială Târgoviște)

Descriere: Activitatea s-a bazat pe informatii si experiente acumulate prin participarea a trei profesori logopezi la cursul "Every Pupil is Important: Special Education In Finland and Europe",mai 2019, Joensuu, Finlanda, in cadrul Proiectului Erasmus+, KA1-Adult Education Staff Mobility 2018-1-RO01-KA10-047935, derulat de CJRAE Dambovita, in perioada 2018/ 2020.

Participantii la mobilitate au avut realizat prezentari dupa cum urmeaza:

  1. Prof. logoped Marilena Andreescu: Educatia specială in Finlanda: principii, valori, modalitati de interventie
  2. Prof. logoped Ecaterina Nedelcu: Tulburarile specifice de invatare: abordarea diferentiată in sistemul finlandez
  3. Prof. logoped Alexandru Soare: Mediul de invăţare in scoala finlandeză

Informatiile noi prezentate au fost apreciate si au fost solicitate explicatii suplimentare despre sorijinul  acordat copiilor cu dificultati de invatare, pe tot parcursul scolarizării.

Coordonator activitate:  prof. Marilena Andreescu

Data: 25 octombrie 2019

Tema: Exersarea tehnicilor pentru dezvoltarea competențelor de luare a deciziilor responsabile la vârsta adolescenței - Atelier de lucru; invitat, formator Alina Iosep

Nr participanți: 32 prof. consilieri scolari din  CJRAE Dambovita 

Descriere: Atelierele de lucru organizate au oferit celor 32 profesori consilieri școlari posibilitatea exersării tehnicilor pentru dezvoltarea competențelor de luare a deciziilor responsabile la vârsta adolescenței și o parte din instrumentele pedagogice ce vor contribui la asigurarea unui demers de calitate oferit în cadrul activităților de consiliere de grup, în acord cu nevoile tinerilor, astfel încât abilitățile și competențele dobândite de aceștia la absolvire să le permită o adaptabilitate cât mai funcțională.

Totodată, profesorii consilieri școlari din cadrul CJRAE Dambovița s-au familiarizat cu modalități utile pentru a forma elevilor abilități de muncă în echipă și capacitate de colaborare, gândire critică, responsabilitate etică și socială, profesionalism și comunicare eficientă.

Comunicare! Colaborare! Profesionalism! Respect! Diversitate și densitate de sarcini! Creativitate! Resurse utile! Bunădispoziție! Eficiență! Lucru în echipă! Satisfacție profesională! Resurse educaționale de calitate! Sunt doar câteva cuvinte prin care participantii la activitate au acordat feedback.                                               

Coordonator activitate: prof. Eugenia Șetreanu

Data: 7 noiembrie 2019

Tema: Exersarea tehnicilor de intervenție primară în cazul tulburărilor de comportament

Atelier de lucru; invitat, prof. univ. Ruxandra Foloștină

Nr participanți: 20 prof. consilieri scolari din CJRAE Dambovita 

Descriere: Activitatea de formare derulată de d-na prof. univ. Ruxandra Foloștină a oferit celor 20 profesori consilieri școlari posibilitatea exersării tehnicilor de intervenție primară în cazul tulburărilor de comportament. Activitățile practice derulate în cadrul atelierului s-au constituit     într-un veritabil ghid practic de intervenție pentru copiii cu tulburări de comportament (evaluare, management, metode de lucru). Participanții la activități au apreciat activitatea ca fiind utilă, eficientă, tehnicile noi exersate valorificând situații din experiența personală a profesorilor consilieri.

Coordonator activitate: prof. Popa Tatiana

CJRAE Dâmbovița, Partener 1 în cadrul Proiectului POCU ŞI TU CONTEZI! – Îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale pentru elevii cu dizabilităţi şi CES din judeţul Dâmboviţa prin intervenţii armonizate cu nevoile acestora”, ID – 106981, anunță scoaterea la concurs a 6 posturi experți externi în afara organigramei.

Toate detaliile referitoare la organizarea și derularea selecției sunt postate pe pagina proiectului:   https://www.cjraedb.ro/index.php/proiecte-cjrae/scoala-bucuriei-2

Marți, 29 Octombrie 2019 09:09

Ora de Net

Scris de

Conform studiului “Tinerii și netul” lansat de Salvați Copiii în februarie 2019, unul din doi copii alege să petreacă peste 6 ore online în zilele de weekend sau în vacanțe,

Dependența de Internet este doar un simptom al experienței timpurii pe care copiii au avut-o cu tehnologia sau un refugiu când alte opțiuni nu sunt disponibile sau nu par atractive.

Vorbele parcă nu mai au puterea de a schimba comportamente, cu atât mai mult când acestea sunt adânc înrădăcinate în practici zilnice. E timpul să creăm contexte în care copiii să experimenteze real altă formă de conectare cu colegii și profesorii. Una în care nu este despre cunoștințe ci este despre ei, despre a fi împreună și cel mai firesc lucru este să facem acest lucru prin joc și joacă.

Acesta este și tema noii campanii educaționale Ora de Net.

Detalii despre campania în care vă propunem să vă implicați puteti citi accesând link-ul

Sâmbătă, 26 Octombrie 2019 09:19

Seminarul Lions Quest - Abilități pentru Adolescenṭӑ

Scris de

Comunicare! Colaborare! Profesionalism! Respect! Diversitate și densitate de sarcini! Creativitate! Resurse utile! Bunădispoziție! Eficiență! Lucru în echipă! Satisfacție profesională!
Sunt doar câteva cuvinte care ar putea descrie activitatea de formare derulată în perioada 25-26 octombrie 2019 de Centrul Judetean de Resurse și de Asistență Educatională Dâmbovița în colaborare cu Districtul Lions 124 Romȃnia și Clubul Lions Ploiești.

Pe durata a 16 ore de formare ”față în față”, Seminarul Lions Quest - Abilități pentru Adolescenṭӑ a oferit celor 32 profesori consilieri școlari posibilitatea exersării tehnicilor pentru dezvoltarea competențelor de luare a deciziilor responsabile la vârsta adolescenței și o parte din instrumentele pedagogice ce vor contribui la asigurarea unui demers de calitate oferit în cadrul activităților de consiliere de grup, în acord cu nevoile tinerilor, astfel încât abilitățile și competențele dobândite de aceștia la absolvire să le permită o adaptabilitate cât mai funcțională.

Profesorii consilieri școlari din cadrul CJRAE Dambovița s-au familiarizat pe durata seminarului cu modalități utile pentru a forma elevilor abilități de muncă în echipă și capacitate de colaborare, gândire critică, responsabilitate etică și socială, profesionalism și comunicare eficientă. Astfel de abilitati intră sub o umbrelă mai largă a competențelor care fac parte din învățarea socială și emoțională și ne permit să ne gestionăm sentimentele, să manifestăm compasiune și empatie, să creăm relații pozitive și să ne angajăm în comportamente constructive și pozitive.

Apreciem calitatea resurselor educaționale oferite gratuit si disponibilitatea echipei Districtului Lions 124 Romȃnia, a Clubului Lions Ploiești și a Casei Corpului Didactic Dambovita in organizarea seminarului.

Mult succes! ...si pe curand! … în cadrul unui nou Seminar Lions Quest pentru implementarea programelor: Abilități pentru Dezvoltare sau Abilități pentru Adolescenṭӑ!

https://www.facebook.com/cjrae.ro/

Proiectul ERASMUS+ „Curcubeul Diversității” derulat de Grădinița „Dumbrava Minunată” Fieni are ca protagoniști copiii cu cerințe educaționale speciale. Obiectivele proiectului vizează asigurarea suportului necesar în vederea integrării și dezvoltării socio-emoționale. Activitățile inedite au avut efecte extraordinare! Au adus de fiecare dată bucurie preșcolarilor, dar și părinților și cadrelor didactice!

Astăzi, 23 octombrie 2019, profesori consilieri școlari și profesori logopezi din cadrul CJRAE Dâmbovița sunt direct implicați în derularea workshop.ului cu tema ”Metode și tehnici de lucru utilizate pentru identificarea copiilor cu CES” aflat pe agenda întâlnirii finale transnaționale în cadrul proiectului. Au participat specialiști în asigurarea serviciilor specializate adresate elevilor cu dificultăți din Turcia, Italia, Bulgaria și Grecia. La întâlnire au participat și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița

https://actual-media.ro/educatie/erasmus-proiectul-ce-a-adus-un-strop-de-speranta-gradinitei-dumbrava-minunata-fieni/