Imprimă această pagină

Documentele necesare pentru obținerea certificatului de orientare școlară și profesională pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educative speciale /CES

Evaluaţi acest articol
(8 voturi)
 •  Cerere-tip,
 • Copie certificat de naștere / copie act de identitate  preșcolar /elev ,            
 • Copie act de identitate părinte/reprezentant legal,
 • Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanţei sau hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului (după caz);
 • Ancheta socială,
 • Fișa medicală sintetică,
 •  Certificatul medical,
 • Fișa de evaluare psihologică (după caz),
 •  Fișa psihopedagogică,
 • Adeverință care atestă înscrierea preșcolarului / elevului în unitatea de învățământ și situația școlară / copie foaia matricolă,
 • Copie certificat de orientare școlară și profesională  anterior (după caz),
 • Copie certificat de încadrare în grad de handicap în vigoare (după caz),
 • Fișa  de evaluare psihoeducaţională.

 NOTĂ: Acționați pictograma din dreptul fiecărui document pentru a descărca fișierul atașat

Citit 9623 ori